Σε εφαρμογή θέτει ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρ. Σπίρτζης το σχέδιο κρατικοποίησης του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και λαμβάνει ρευστότητα από το Δημόσιο μέσω σύναψης συμφωνιών υλοποίησης συγκοινωνιακού έργου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο υπουργός παραχωρεί συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όπου θα παρουσίασε το νομοσχέδιο για τις αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης.
Δύο νέα σχήματα
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση δύο νέων σχημάτων, από τα οποία το ένα θα είναι 100% κρατικό. Ο ΟΑΣΘ τίθεται σε εκκαθάριση μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2019, ενώ μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, η διοίκησή του καταργείται και αντικαθίσταται με επταμελές συμβούλιο εκκαθαριστών, με τον υπουργό να διορίζει έξι μέλη.
Αναλυτικά, το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση της 100% κρατικής εταιρείας “Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης” (ΟΣΕΘ) ο οποίος θα αναλάβει τον συντονισμό και την εποπτεία του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης. Ο οργανισμός θα διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο εκ των οποίων έξι μέλη θα διορίζει ο υπουργός.
Συγκροτείται εταιρεία με την επωνυμία “Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (ΑΣΥΘ). 
Πρόκειται για θυγατρική της ΟΣΕΘ στην οποία το κράτος θα έχει το 51% και το υπόλοιπο 49% θα μπορεί να το διαθέσεις σε δήμους, περιφέρειες, φορείς κ.ο.κ. Η ΑΣΥΘ θα αναλάβει το συγκοινωνιακό έργο το οποίο εκτελείται σήμερα από τον ΟΑΣΘ, καθώς και αυτό που θα εκτελείται από το μετρό, το τραμ κ.λπ.
Παράλληλα, ιδρύεται εταιρεία με την επωνυμία “Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (ΑΣΥΘ). 
Σε εκκαθάριση ο ΟΑΣΘ
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο ΟΑΣΘ μετά την ψήφιση του νόμου, καταργείται η διοίκηση του ΟΑΣΘ και ο Οργανισμός θα διοικείται από 7μελες συμβούλιο εκκαθαριστών, εκ των οποίων οι έξι θα διορίζονται από τον υπουργό και ο έβδομος από τους μετόχους. Η διαδικασία εκκαθάρισης θα ολοκληρωθεί το αργότερο ως τις 3 Δεκεμβρίου 2019. 
Αμέσως μετά, ο ΟΑΣΘ καταργείται και το έργο του θα περάσει στην ΑΣΥΘ. Το δ.σ. της ΑΣΥΘ θα αποτελείται από 9 μέλη εκ των οποίων τα 8 τα διορίζει ο υπουργός και το ένατο θα είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων.
Σημειώνεται ότι από το 1957 οπότε ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα, η ρευστότητα του ΟΑΣΘ προέρχεται από οικονομικές συμφωνίες με το Δημόσιο για την υλοποίηση συγκοινωνιακού έργου στη Θεσσαλονίκη. 
Είναι ενδεικτικό ότι από το 2009 μέχρι τον Αύγουστο του 2016, ο ΟΑΣΘ έχει εισπράξει από τα κρατικά ταμεία 867 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό από το 2001 έως και το 2008 ανήλθε σε 706,5 εκατ. ευρώ.