Ολοκληρώθηκε στα Νέα Μουδανιά το 2ο Διεθνές Πρόγραμμα Κατάρτισης  με μεγάλη επιτυχία, που διοργανώθηκε από τις 10  έως  τις 15 Ιουνίου στα Νέα Μουδανιά από τον οργανισμό  You in Europe που είναι εταίρος στη Δράση KA2 του προγράμματος Erasmus+ “ΜΙ.Ν.Ε- Migrants Not Excluded”  που συντονίζει ο Ιταλικός κοινωνικός συνεταιρισμός
 ” Co.Ge.S don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale “.
Η Δράση ΚΑ2 Erasmus+ “MI.N.E-Migrants Not Excluded” αποτελεί ένα 18μηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι 9 κοινωνικοί και δημόσιοι φορείς από Ιταλία, Τουρκία, Γερμανία, Φινλανδία, Λιθουανία, Π.Γ.Δ.Μ, Πορτογαλία, Ηνωμένο βασίλειο και Ελλάδα.
Η παραπάνω Στρατηγική Σύμπραξη στοχεύει στη χάραξη διαύλων επικοινωνίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων, καθώς και στην κατάρτιση και βελτίωση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της , εμψύχωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων . 
Στην παραπάνω συνάντηση συνεχίστηκαν οι παρουσιάσεις των καλών πρακτικών, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στην πρώτη διεθνή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Kumanovo της Π.Γ.Δ.Μ. 
Ο ιταλικός οργανισμός Co.Ge.S don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale παρουσίασε με διαδραστικό τρόπο την αντιμετώπιση των προβλημάτων άρνησης ένταξης των προσφύγων/μεταναστών στην αγορά εργασίας, ο οργανισμός C.I.D από την Π.Γ.Δ.Μ παρουσίασε διαδραστικα εργαστήρια ομαλής ένταξης των προσφύγων/μεταναστών στον κοινωνικό ιστό. 
Οι Άγγλοι συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν τους οργανισμούς Migrant Training Center learning και Every Child an Achiever παρουσίασαν  τις ευκαιρίες που δίνονται κυρίως στα προσφυγόπουλα γα πρόσβαση στη μάθηση, ενώ ο Βελγικός οργανισμός Our House Project που συνεργάζεται με τον φινλανδικό Learning For Integration παρουσίασε τις δράσεις που υλοποιεί στον τομέα σίτισης των μεταναστών/προσφύγων, καθώς επίσης και τις καλές πρακτικές που ακολουθεί στο θέμα φιλοξενίας των προσφύγων/μεταναστών ξεκινώντας από αυτούς που δεν έχουν δηλωθεί νόμιμα και τερματίζοντας σε εκείνους που δεν τους δίνεται άσυλο. 
O τουρκικός οργανισμός NIGDE AFAT παρουσίασε τις πρακτικές που εφαρμόζει στους καταυλισμούς των προσφύγων στην Τουρκία ενώ τέλος ο Πορτογαλικός οργανισμός VALORIZA TE παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα του επισημαίνοντας ότι  η Πορτογαλία δεν αποτελεί τόπο προορισμού των προσφύγων.
Σημαντικό κομμάτι της συνάντησης ήταν ο συζητήσεις που ακολούθησαν τις παρουσιάσεις όπου υπήρξε πραγματικά γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών στο αντικείμενο. 
Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η  εισήγηση του κ Κώστα Σιμητόπουλου, εργαζόμενου ως  συντονιστή ασυνόδευτων ανηλίκων και κατανομής τους στον  προσφυγικό καταυλισμό  στην Μόρια Λέσβου, ο οποίος μίλησε για την πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα για τους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες, την οποία παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον όλοι οι  συμμετέχοντες. 
Στη συζήτηση που ακολούθησε δόθηκαν απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες, ενώ η συζήτηση επεκτάθηκε γενικότερα στα προβλήματα της προσφυγικής κρίσης. 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη του οργανισμού «Αντιγόνη» που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη όπου εκεί οι συμμετέχοντες πήραν μέρος στο διαδραστικό εργαστήριο ένταξης των προσφύγων/μεταναστών στην κοινωνία που πραγματοποίησε ο κ Νίκος Γούτας και στο οποίο υπήρξε έντονη συναισθηματική φόρτιση. 
Η Α.Μ.Κ.Ε You in Europe ευχαριστεί  όλους τους συμμετέχοντες για την δημιουργική συμμετοχή τους στην συνάντηση, καθώς και τον Δήμο Νέας Προποντίδας για την παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων, όπου παργματοποιήθηκαν τα εργαστήρια της συνάντησης . Επόμενος “σταθμός” η 3η Διεθνής Δράση Κατάρτισης στο Λονδίνο.