Η φωτογραφία της ημέρας…

    μια καλή ημέρα …
    από το σχολείο της Γαλάτιστας …