Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 και…σήμερα γιορτάζει όλη η γη….

    σήμερα γιορτάζει όλη η γη…. 
    …και μαζί με την γη που γιορτάζει…, σήμερα Σάββατο 8 Ιουλίου, 
    εμείς ας μην ξεχάσουμε να πούμε Χρόνια Πολλά από καρδιάς στον φίλο και την φίλη… 
    στον ΘΕΟΦΙΛΟ Θεόφιλος, Θεοφίλη, Θεοφίλης, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ 
    και στον  ΠΡΟΚΟΠΗ Προκόπιος, Προκόπης, Προκοπία, Προκοπή.