Στην τελική φάση για την  λειτουργία του βρίσκεται ο βιολογικός σταθμός της Ορμύλιας Χαλκιδικής,  ένα έργο αρχικού  προϋπολογισμού   1.940.817 ευρώ, το οποίο θα αναβαθμίσει και θα βελτιώσει την λειτουργία  των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής,  με την αντικατάσταση του φθαρμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την εγκατάσταση νέου. 
Το έργο άμα την λειτουργιά του, σκοπό έχει την  αναβάθμιση του συστήματος προκειμένου να επιτευχτεί η  συμμόρφωση της ποιότητας εκροής των υδάτων του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, για την επαναχρησιμοποίηση, την άρδευση δηλαδή, των επεξεργασμένων λυμάτων.
Ήδη οι κάτοικοι ενημερώθηκαν από τον Δήμο Πολυγύρου, για την Τετάρτη 12 Ιουλίου οπότε θα γίνει διακοπή υδροδότησης της περιοχής,  προκειμένου να εκκενωθούν οι δεξαμενές   για να πραγματοποιηθεί η  τελική σύνδεση του αποχετευτικού με τον μηχανολογικό εξοπλισμό.