Γλυπτά της φύσης με τη ματιά του Κώστα Κουτσου…
Φόρος τιμής στην ίδια την φύση και την απαράμιλλη δύναμη που κατέχει… 
να σμιλεύει και να χαράσσει τα στοιχειά της  …