Ο Πύργος του Προσφορίου εδώ και αρκετά χρόνια δεν ανοίγει ποτέ… λόγω έλλειψης φύλακα… 
… έτσι λοιπόν, ενώ ο επισκέπτης πληρώνει το αντίτιμο του εισιτηρίου  για να επισκεφτεί δυο αρχαιολογικούς  τόπους (Πύργος Προσφορίου & Μονή Ζυγού) επισκέπτεται μόνο ένα …
γιατί ο Πύργος είναι ερμητικά κλειστός…

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Αριστοτέλη παρά τα αλλεπάλληλα διαβήματα και τις οχλήσεις του Δήμου για την πρόσληψη αρχαιοφύλακα, στο Υπουργείο αλλά και όπου αλλού… 

εν έτει 2017, ο Πύργος της Ουρανούπολης παραμένει ερμητικά κλειστός… με αποτέλεσμα οι χιλιάδες επισκέπτες -εξαπατημένοι- να δυσαρεστούνται  και να  χάνονται τεράστια ποσά από τα ταμεία του κράτους (το 2015 που λειτούργησε o Πύργος για λίγο, ήταν ο δεύτερος αρχαιολογικός χώρος μετά την Βεργίνα σε επισκεψιμότητα)… 

Έτσι λοιπόν και τόσο απλά με τόση αδιαφορία  -από το κράτος των Αθηνών-  ένας τόπος με χιλιάδες επισκέπτες όπως η Ουρανούπολη, δεν μπορεί να αναδείξει  τον Πύργο που αποτελεί το σύμβολο του… 
για να μην αναφέρουμε βέβαια  πως λέγεται αυτό που κάνει έναντι τρίτων -εν γνώσει του το Ελληνικό Δημόσιο- για το αντίτιμο   του εισιτηρίου … 
…το οποίο βέβαια είναι ψευδές και υπερτιμολογημένο, αφού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα του αντιτίμου των δυο επισκέψιμων  χώρων εκ των οποίων παρέχει πρόσβαση μόνο στον ένα με υπαιτιότητα όχι του επισκέπτη αλλά της εκδούσας αρχής …