Σε λειτουργία τέθηκε από  σήμερα ο Βιολογικός καθαρισμός  Ορμύλιας μετά την ολοκλήρωση του έργου  το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, για την  Αειφόρο   Ανάπτυξη   και  την  ποιότητα   ζωής   στην   Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με προϋπολογισμό 1.940.817,00 €.
Το έργο της αναβάθμισης του βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων, θα δώσει την δυνατότητα της επανάχρησης υδάτων για αρδευτικούς σκοπούς, αφού πλέον με τα συστήματα και την επεξεργασία του νέου βιολογικού, αυτά θα είναι αβλαβή για τον άνθρωπο και το  περιβάλλον, απαλλαγμένα από τα  βλαβερά συστατικά, που περιέχουν τα αστικά απόβλητα στην αρχική τους μορφή. 
Οι εργασίες που έγιναν αφορούσαν κυρίως την αντικατάσταση του φθαρμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Στη θέση του τοποθετήθηκε νέος – σύγχρονος με σκοπό την συμμόρφωση της ποιότητας εκροής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση (άρδευση) των επεξεργασμένων λυμάτων.
Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η μελέτη για τα αποχετευτικά δίκτυα και τον βιολογικό καθαρισμό της Μεταμόρφωσης και ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες μέρες η μελέτη για τη σύνδεση των Ψακουδίων με τον Βιολογικό Καθαρισμό Ορμύλιας. 
Ενώ ήδη από το περασμένο χρόνο έχει τεθεί σε  λειτουργία ο Βιολογικός στη Γαλάτιστα μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων του Οικισμού της Γαλάτιστας, έργο προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ.
Τέλος σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη παρέμβαση «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΚΑΛΥΒΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ.