Ομάδα Άμεσης Διάσωσης και Αντίδρασης Δήμου Αριστοτέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον 
Η Ομάδα Άμεσης Διάσωσης και Αντίδρασης Δήμου Αριστοτέλη δημιουργήθηκε μόλις πριν από ένα χρόνο και ήδη έχει πλαισιωθεί από 75 πιστοποιημένους και έμπειρους εθελοντές.
Οι εθελοντές της Ομάδας Διάσωσης και Αντίδρασης του Δήμου Αριστοτέλη είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από πιστοποιημένους φορείς και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους τομείς της Υγείας, της Πυρόσβεσης αλλά και των διασώσεων είτε αυτές αφορούν την θάλασσα είτε την στεριά…