Σήμερα Παρασκευή 14 Ιουλίου θα γίνει  ενημερωτική συνάντηση ελαιοκαλλιεργητών, που διοργανώνει ο Δήμος Ν. Προποντίδας στις 9.00 το βράδυ, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Νέας  Τρίγλιας, στο πλαίσιο του προγράμματος «AristOil».
Η Ενημερωτική συνάντηση των ελαιοκαλλιεργητών, που είναι ενταγμένη δράση στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «AristOil», διοργανώνεται από τον «Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφική Συνεργασία Εύξεινος Πόλη», μέλος του οποίου είναι ο Δήμος Νέας Προποντίδας. 
Στόχος του προγράμματος AristOil είναι η “Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και ελέγχου ποιότητας σχετικά με τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του”.