η φωτογραφία της ημέρας….σήμερα Κυριακή 16 Ιουλίου


    …η φύσις μηδέν μήτε ατελές ποιεί μήτε μάτην…