Οι συμβολαιογράφοι απέχουν από τους πλειστηριασμούς έως τον Οκτώβριο

  Στην έκτακτη Γενική Συνέλευσή του που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου, ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης αποφάσισε την αποχή από τη διαδικασία των πλειστηριασμών μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2017.
  Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε από το Σύλλογο, παράλληλα αποφασίστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διενέργεια των πλειστηριασμών να μεταφερθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου:
  «Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης
  Θέμα: Ενημέρωση αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 10ης-7-2017.
  Συνάδελφοι,
  Σας ενημερώνουμε ότι στις 10 Ιουλίου 2017 συνήλθε έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σ.Σ.Ε.Θ. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ.Βασίλειος Νέτσκος έθεσε τις προτάσεις προς ψήφιση οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
  1) Αποχή από τους πλειστηριασμούς μέχρι τις 01/10/2017 οπότε και θα συνέλθει νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση ώστε να αποφασίσει εκ νέου η Γενική Συνέλευση επί της αποχής.
  2) Η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς να τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  Επί της πρώτης πρότασης έλαβε χώρα ψηφοφορία δια ανατάσεως χειρός και η πρόταση έλαβε 88 ψήφους υπέρ και 28 ψήφους κατά.
  Επί της δεύτερης πρότασης η Πρόεδρος Σ.Σ.Ε.Θ. κ.Χρουσαλά-Μπιλίση και ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ κ.Σούρμπας-Σερέτης έθεσαν ένσταση ότι δεν υφίσταται το θέμα στην ημερήσια διάταξη.
  Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επί της δεύτερης πρότασης, ότι δεν υφίσταται θέμα για την εγκυρότητα ή μη της πρότασης και αποφάσισε δια ανατάσεως χειρός με εμφανή πλειοψηφία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διενέργεια των πλειστηριασμών να μεταφερθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
  Η Πρόεδρος, Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση
  Ο Γεν. Γραμματέας, Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης»