Από την Παρασκευή 21 Ιουλίου, οι φορολογούμενοι, για πληρωμές φόρων, καταβάλουν οι ίδιοι την προμήθεια των Τραπεζών.

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που προβλέπει τον τρόπο εξόφλησης των φόρων, που από την Παρασκευή 21 Ιουλίου  θα γίνεται μέσω των τραπεζών και η προμήθεια θα καταβάλλεται από τους ίδιους τους φορολογούμενους.
  Με την ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι χρεώσεις που θα καταβάλλει η ΑΑΔΕ ανά συναλλαγή στις τράπεζες για την είσπραξη των φόρων και των οφειλών των φορολογούμενων.
  Η  ΑΑΔΕ με την απόφαση, όπως ορίζεται σ αυτήν, αναθέτει την είσπραξη δημοσίων εσόδων στους κάτωθι φορείς είσπραξης που έχουν αποδεχθεί γραπτώς τους οικονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις:
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ALPHA BANK
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΕ BANK
  ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK-ERGASIAS
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ)
  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  HSBC BANK PLC
  ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
  Τα δημόσια έσοδα που θα εισπράττουν για λογαριασμό της ΑΑΔΕ είναι:
  – Βεβαιωμένες οφειλές σε ΔΟΥ Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Οφειλής» ο οποίος εκδίδεται για κάθε βεβαιωμένη οφειλή.
  – Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Κωδικός Πληρωμής» ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.
  e-Παράβολο. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «e-Παράβολο» ο οποίος εκδίδεται από την αντίστοιχη διαδικτυακή εφαρμογή.
  – Δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις καθώς και ρυθμισμένες ή μη οφειλές που βεβαιώνονται στα τελωνεία. Η υποβολή παραστατικών όπου η καταβολή του χρηματικού ποσού είναι απαραίτητη για την έκδοση της άδειας παράδοσης των εμπορευμάτων, γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου. Η είσπραξη διενεργείται μέσω του κωδικού πληρωμής με ονομασία «Ταυτότητα Πληρωμής».
  – Καθώς και κάθε μελλοντικό έσοδο προς είσπραξη από τη φορολογική διοίκηση που θα εντάσσεται σε κάποια από τις ανωτέρω τέσσερις (4) κατηγορίες.
  Έτσι χρέωση στα γκισέ των τραπεζών θα υπάρχει ενδεικτικά μεταξύ άλλων για τις παρακάτω συναλλαγές:
  – Πληρωμή ΕΝΦΙΑ και ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) μη ρυθμισμένων, μέσω καταστήματος με χρέωση τραπεζικού λογαριασμού, των φυσικών προσώπων που τη στιγμή της συναλλαγής δεν ανήκουν σε κάποια από τις κάτωθι συγκεκριμένες ομάδες: άνω των 70 ετών, σε δικαστική συμπαράσταση, παρουσιάζουν βαριές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω, κάτοικοι μη τουριστικών περιοχών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων ή κάτοικοι μη τουριστικών νησιών με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή ή από την τελευταία διαθέσιμη απογραφή
  – Πληρωμή τελών κυκλοφορίας μέσω καταστήματος από φορολογούμενους που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα εξόφλησης.
  – Όλες τις άλλες πληρωμές που αφορούν οφειλές (βεβαιωμένες ή μη) προς την ΑΑΔΕ (εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της απόφασης)