…τo τείχος ή διατείχισμα ή κάστρο της Κασσάνδρειας
βρίσκεται μέσα στο χωριό της Νέας Ποτίδαιας…, 
…στο λαιμό της χερσονήσου της Κασσάνδρας…
…πάνω από 18 αιώνες ιστορίας εγγράφονται σε μία πέτρινη διαδρομή 1.200 μ., διάστικτη από 18 πύργους, ανάμεσα σε δύο θάλασσες, τον Τορωναίο και το Θερμαϊκό κόλπο… το τείχος της Κασσανδρείας, στη Νέα Ποτίδαια, ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα της αρχαιότητας…,