¨Το χοροστάσι¨ τας Κυριακάς και Εορτάς (εκτός των κατά τας νηστείας) τελούνται χοροί εις θέσιν ευρύχωρον κειμένην προ των Σχολείων και καλουμένην Χοροστάσι. (Ν. Σχινάς 1887)


Το παλιό σχολειό… κτίστηκε το 1871 στην Πλατεία «Χοροστάσι» της Αρναίας. 

Είναι το παλιότερο και πιο καλοκτισμένο διδακτήριο του 19ου αιώνα στη Χαλκιδική. 
Η τοιχοδομία του ακολουθεί την τεχνική που συνηθιζόταν στο Άγιο Όρος. Δίπλα στο σχολείο είναι κτισμένο το καμπαναριό της εκκλησίας.