Ο Δήμος Ν. Προποντίδας συμμετείχε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου, με θέμα: “Υγιείς Πόλεις: Ανθεκτικές-Βιώσιμες-Συμμετοχικές” το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Καλλιθέα, με τη συμμετοχή 182 εκπροσώπων Δήμων πανελλαδικά από όλα τα σημεία της χώρας. 
Στο συνέδριο αναπτύχθηκαν 4 θεματικές με ευρεία θεματολογία, που αφορούσαν στη βιώσιμη Ανάπτυξη και Υγεία, τους  στόχους  και τον  ρόλο των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ, εξετάστηκαν επίσης οι Πολιτικές Υγείας του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων και συγκεκριμένα πολιτικές για την Υγιή Γήρανση, την Ψυχική Υγεία, τη Φυσική Άσκηση και τη Διατροφή. 
Πλούσια ήταν η θεματολογία και η τρίτη θεματική η οποία είχε  σημείο αναφοράς την Πρόληψη και την αγωγή υγείας. 
Η τετάρτη θεματική προσέγγισε τις Δημοτικές δομές υγείας και κοινωνικής στήριξης  και κοινωνικο-υποστηρικτικές δράσεις, η δημιουργία δικτύου φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης και τον ρόλο της εθελοντικής εργασίας στις υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης των Ο.Τ.Α.
Με την ολοκλήρωσή τους οι εργασίες του συνεδρίου κατέληξαν στην  διαπίστωση ότι ανθεκτικές και βιώσιμες μπορούν να είναι οι κοινωνίες όταν υπάρχει η κατάλληλη τεχνογνωσία μέσω στρατηγικού σχεδιασμού. 
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, που είναι το Εθνικό Δίκτυο του Π.Ο.Υ στην Ελλάδα, παρέχει την τεχνική βοήθεια για την επίτευξη της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών σε όλους τους τομείς αυτής.