Στιγμές νοσταλγίας…

  από την αρχιακή συλλογή του Στέλιου Ελαιοδώρου
  …Θύμισες και πραγματικότητα μιας άλλης εποχής…
  …και ο κάθε τόπος μπορεί να έχει το δικό του μεγαλείο…
  και ας μοιάζει του Λευκού του Πύργου…
  εμάς δεν μας νοιάζει …
  αυτός είναι δικός μας…
  και μέχρι και που τον λές και καλύτερο…