από την αρχιακή συλλογή του Στέλιου Ελαιοδώρου
…Θύμισες και πραγματικότητα μιας άλλης εποχής…
…και ο κάθε τόπος μπορεί να έχει το δικό του μεγαλείο…
και ας μοιάζει του Λευκού του Πύργου…
εμάς δεν μας νοιάζει …
αυτός είναι δικός μας…
και μέχρι και που τον λές και καλύτερο…