…ο Στάφυλος ήταν βοσκός του βασιλεία της Αιτωλίας Οινέα… 
Καθώς έβοσκε τις κατσίκες του, παρατήρησε ότι μια από αυτές τρώγοντας συνέχεια ένα συγκεκριμένο καρπό πάχαινε περισσότερο από τις άλλες. 
Μάζεψε τότε αρκετούς καρπούς και τους πρόσφερε στον βασιλιά του. 
Εκείνος παρασκεύασε ένα χυμό τον οποίο ονόμασε “οίνο”, στον δε καρπό έδωσε το όνομα του βοσκού του “σταφύλι”.