Ο δήμος Νεάπολης-Συκεών ανακοίνωσε την επανέναρξη λειτουργίας του Κοινωνικού του Φαρμακείου  .
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στο Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο είναι: Αντίγραφο ταυτότητας, βεβαίωση συμμετοχής σε ΚΕΑ ή πρόσφατο εκκαθαριστικό και λογαριασμός ΔΕΚΟ από όπου να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοικος του δήμου
Αιτήσεις θα γίνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στη Νεάπολη (Αγ.Στεφάνου 26) και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στο Συμβουλευτικό Σταθμό στις Συκιές (8 π.μ.- 4 μ.μ.).
Υπεύθυνη της πράξης είναι η Μάρω Βασσάρα, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Εργασίας και Ισότητας του δήμου Νεάπολης-Συκεών
Πληροφορίες:
Μαίρη Τσιρίκα, κοινωνική λειτουργός του Δημοτικού Κοινωνικού Φαρμακείου
-Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή (8π.μ.-4μ.μ.) στο Κοινωνικό Φαρμακείο – Τηλ.: 2310.514706 -Τρίτη, Πέμπτη (8π.μ.-4μ.μ.) στο Συμβουλευτικό Σταθμό Συκεών – Τηλ.: 2313.313151