Λόγω του βαρύ  χειμώνα και του παγετού, που επικράτησε φέτος τόσο στις ορεινές όσο και στις πεδινές περιοχές στο Νομό, η φετινή παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς για τη Χαλκιδική είναι σε μικρότερες ποσότητες σε σύγκριση με άλλες χρονιές.
Έτσι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί της Χαλκιδικής συνεχίζουν τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους παραγωγούς για την ορθότερη διαχείριση του θέματος και όχι μόνο.
Ειδικότερα εκτός από τον παγετό αλλά και εξ αιτίας αυτού,  ένας άλλος λόγος που επιβάρυνε την παραγωγή είναι το “κυκλοκόνιο”, οι υψηλές θερμοκρασίες -δηλαδή- που διαδέχτηκαν τη χειμερινή περίοδο με την αυξημένη υγρασία προκάλεσαν την φυλλόπτωση στα ελαιόδεντρα και την μείωση της παραγωγής ελιάς.
Οι άνθρωποι των Αγροτικών συνεταιρισμών, λόγω της πεσμένης παραγωγής, εάν αυτό επηρεάσει την τιμή πώλησης της ελιάς, προτείνουν στους παραγωγούς να περάσουν  ένα μέρος της σοδειάς στην  ελαιοποίηση και κυρίως στην παραγωγή αγουρέλαιου και αυτό γιατί είναι ένα προϊόν υψηλής ζήτησης γεγονός που δίνει την δυνατότητα  διάθεσης  σε πιο ανταγωνιστική και  ικανοποιητική τιμή. 
Λόγω των θεμάτων που δημιουργήθηκαν στην παράγωγη της ελιάς αλλά και για θέματα ειδικής ενημέρωσης για την καλλιέργεια και την προώθηση της ελαιοπαραγωγής, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί  ξεκίνησαν ένα κύκλο ενημερωτικών συναντήσεων, που έγιναν με μεγάλη συμμετοχή των ελαιοκαλλιεργητών.
Ήδη πραγματοποιηθηκαν στον Άγιο Μάμα και τα  Νέα Φλογητά ενώ έπεται μια ακόμη προγραμματισμένη συνάντηση για την ερχόμενη Τρίτη 25 Ιουλίου, στις 8.00 το βράδυ  στα Σήμαντρα, στο χώρο του ΚΑΠΗ.