Οι Δήμοι της χώρας θα μπορούν να χορηγήσουν, εφάπαξ βοήθημα για τις πολύτεκνες μητέρες -με 4 και πλέον παιδιά- σύμφωνα με ρύθμιση που συμπεριέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών στο πολυνομοσχέδιο για την αυτοδιοίκηση που έχει κατατεθεί και συζητείται στη Βουλή.
Στη  συγκεκριμένη διάταξη προβλέπετε ότι «με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, δύναται να χορηγείται εφάπαξ χρηματικό βοήθημα στις μητέρες μετά τη γέννηση του τέταρτου και κάθε επί πλέον τέκνου που αποκτούν».
Το ύψος και οι προϋποθέσεις θα οριστούν από τον κάθε Δήμο
Για τη χορήγηση του εφάπαξ αυτού επιδόματος τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως οι μητέρες να είναι μόνιμες κάτοικοι και δημότισσες του οικείου Δήμου και να τους έχει αναγνωρισθεί η ιδιότητα της πολυτέκνου. 
.