Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat στο 176,2% του ΑΕΠ ανερχόταν το δημόσιο χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρίμηνο του 2017. 
Το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2016 σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση – λόγω χρέους- προς ΑΕΠ ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ.
Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2016 ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά 0,3% ποσοστιαίες μονάδες. 
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι επί του 176,2% του ΑΕΠ, το 140,6% είναι δάνεια και το 35,6% άλλοι τίτλοι. Σε απόλυτους αριθμούς, το ελληνικό χρέος υποχώρησε στα 310,6 δισ. ευρώ, από 314,8 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2016.