Τα Τοπικά Συμβούλια του Δήμου Αριστοτέλη γνωμοδοτούν για το θέμα των ερευνητικών γεωτρήσεων της  εταιρίας «Ελληνικός Χρυσός» στην περιοχή Νότια και Νοτιοδυτικά του μεταλλείου  των Μαύρων Πετρών.
Σε σχέση με την υλοποίηση των ερευνητικών γεωτρήσεων της Ελληνικός Χρυσός στην ευρύτερη περιοχή, Θετικά είναι τα Τοπικά Συμβούλια Στρατωνίου και Ολυμπιάδας.
Στο  μεταλλείο των Μαύρων Πετρών  τα μεταλλευτικά  αποθέματα του, όπως υπολογίζεται, σε δύο χρόνια  εξαντλούνται. 
Συνεπώς, κρίθηκε από την εταιρία απαραίτητο να ερευνηθεί η περιοχή με ερευνητικές γεωτρήσεις  και   να διαπιστωθεί αν  στην ευρύτερη περιοχή  της Στρατονίκης  υπάρχει κοίτασμα που να συνδέεται με το μεταλλείο.  
Ο χρόνος ζωής του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών παρατείνεται αν υπάρχει κοίτασμα. 
Αν όμως δεν υπάρχει κοίτασμα  σε δύο χρόνια  το μεταλλείο κλείνει και στην ανεργία καταλήγουν οι 350 μεταλλωρύχοι  καθώς και το επιστημονικό προσωπικό που  εργάζεται  σ’ αυτό.                         
Η εταιρία Ελληνικός Χρυσός  προχώρησε στη σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (Μ.Π.Ε) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση  δραστηριότητας με θέμα: «Ερευνητικές γεωτρήσεις για τη διερεύνηση του μεταλλευτικού δυναμικού Νότια- Νοτιοδυτικά του κοιτάσματος Μαύρων Πετρών» και την υπέβαλλε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε που υπεβλήθη από τη Μεταλλευτική  Εταιρία  στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Νωρίτερα, διαδικαστικά, είναι απαραίτητη η γνωμοδότηση και της Δημοτικής Αρχής Αριστοτέλη. Το θέμα  θα ενταχθεί στην Ημερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου που θα συνεδριάσει στις 28 Ιουλίου 2017.
Έτσι θέση   πλέον στο ζήτημα  πήραν τα Τοπικά Συμβούλια
Το Τοπικό Συμβούλιο Στρατωνίου, που συνεδρίασε την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, συμφωνεί με  την επέκταση  της ερευνητικής δραστηριότητας που αιτείται η εταιρία Ελληνικός Χρυσός στην περιοχή  κατανοώντας απολύτως την επιτακτική ανάγκη διερεύνησης των μεταλλευτικών αποθεμάτων της περιοχής  και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στις Μαύρες  Πέτρες. 
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Στρατωνίου  Νίκος Ζαγοράκης  αναφερόμενος  στο θέμα υπογράμμισε: «Το μεταλλείο είναι μέρος της ζωής μας. Στηρίζουμε τη μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή μας καθώς αποτελεί πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στηρίζουμε τον τόπο μας σημαίνει στηρίζουμε την μεταλλευτική δραστηριότητα και το δικαίωμα μας στην εργασία».
Αντιστοίχως  με το Τοπικό Συμβούλιο Στρατωνίου γνωμοδότησε και το Τοπικό Συμβούλιο Ολυμπιάδας,  το οποίο τάσσεται υπέρ της διενέργειας των ερευνητικών γεωτρήσεων από την εταιρία.  
Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδας Γιάννης Πετράκης δήλωσε για το ζήτημα το εξής  : «Ο συνδυασμός της  μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή μας με την τουριστική δραστηριότητα φέρνει  ευημερία στον τόπο μας. Συνεπώς τασσόμαστε υπέρ της διενέργειας των ερευνητικών γεωτρήσεων  από την εταιρία γιατί πιστεύομε στη συνύπαρξη όλων των δραστηριοτήτων στην περιοχή μας με γνώμονα πάντα το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας και το σεβασμό στο περιβάλλον».
Τα Μαντεμοχώρια που επί αιώνες η ιστορία τους είναι συνυφασμένη με τα μεταλλεία πρέπει να διαφυλαχθούν και να προστατευθούν από τον οικονομικό  μαρασμό και την ανεργία. Πρέπει να συνεχίσουν να ευημερούν και να αποτελούν πεδίο οικονομικής ανάπτυξης. Η Δημοτική Αρχή όμως, δυστυχώς, αυτό το ξεχνά. Κινείται καταστροφικά, εκδικητικά και μεροληπτικά υπέρ μιας στείρας λογικής που μόνο αυτή κατανοεί και μόνο αυτή υπερασπίζεται. 
Η Δημοτική Αρχή Αριστοτέλη οφείλει να ακούσει την τοπική κοινωνία και να μην αγνοεί τη λαϊκή βούληση την οποία έχει υποχρέωση να λαμβάνει υπ’ όψιν της.