Τα οικονομικά στοιχεία των αγορών μας στο εξωτερικό και τα μέχρι στιγμής στοιχεία στην τουριστική κίνηση, δείχνουν ανοδική τάση για το 2017, με τις  συνολικές αφίξεις για το 2017 να αναμένεται να υπερβούν τα 28,5 εκατομμύρια, έναντι των 24,8 εκατ. το 2016.
Αν η μέση τουριστική δαπάνη ανακάμψει στα επίπεδα του 2015 και τα συνολικά έσοδα υπερβούν τα μεγέθη εκείνης της χρονιάς, – μεταξύ 14,2 – 14,5 δισ. Ευρώ- όπως αναφέρεται στην  τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τότε ο τουρισμός θα συνεισφέρει μια επιπλέον μονάδα στο ΑΕΠ, η οποία θα υποστηρίξει την προσπάθεια της χώρας να πετύχει τους στόχους του προγράμματος που έχει συμφωνηθεί με τους Θεσμούς.
Το ΙΝΣΕΤΕ  κατόπιν αυτού ζητά  την κατάρτιση ενός νέου ειδικού κανονιστικού πλαισίου με άξονα την ενίσχυση των τουριστικών επενδύσεων, που να απαντά εγκαίρως στις  προκλήσεις, του ανταγωνισμού της αγοράς.
Η μελέτη  θέτει ζητήματα, προς επίλυση και εφαρμογή  στρατηγικών κατευθύνσεων στη χώρα,  για το είδος της τουριστικής ανάπτυξης, ως ένας διεθνώς ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός στα επίπεδα της:
– σύνδεσης των στόχων και των κατευθύνσεων με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό και με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία
– επίλυσης σε χωρικό επίπεδο και με αρμονικό τρόπο των αδιέξοδων, εκ πρώτης όψεως, συγκρούσεων μεταξύ αναπτυξιακών πόλων και δυνάμεων, χρήσεων και δραστηριοτήτων, με  υπέρβαση  των μικροπολιτικών αντιλήψεων και αντιπαραθέσεων 
– αξιοποίησης της καινοτομίας και τις τάσεις σε διάφορους τομείς όπως η ψηφιακή διείσδυση, οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και προστασίας περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα και τις ραγδαία αναπτυσσόμενες δημογραφικές ομάδες όπως αυτή των «Millennials»
– Προώθηση  της δημιουργίας ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου τουριστικού προϊόντος σε διεθνές επίπεδο και όχι αποκλεισμένο στα στενά εθνικά όρια, τα οποία προ πολλού έχουν ακυρωθεί.
με στοιχεία :ΑΠΕ-ΜΠΕ