Νέα Σκιώνη… το γλυπτό… τιμά τον Σκυλλίη που έσωσε την Ελλάδα από τους Πέρσες…
λένε λοιπόν…
…στην  εποχή των Μηδικών πολέμων … Ο Σκιωναίος όμως Σκυλλίης, ο καλύτερος δύτης της εποχής, όταν ο στόλος των Περσών έφτασε στις Αφέτες, βούτηξε στη θάλασσα και κολυμπώντας έφτασε στο Αρτεμίσιο, όπου βρισκόταν ο στόλος των Ελλήνων…
… Εκεί πληροφόρησε τους Έλληνες στρατηγούς για τα σχέδια των Περσών, οι οποίοι είχαν αποφασίσει να αποκλείσουν τον ελληνικό στόλο στα στενά του Ευρίπου…
Ο Ηρόδοτος πιστεύει πως ο Σκυλλίης και οι Σκιωναίοι έσωσαν την Ελλάδα και προσέφεραν την πιο μεγάλη υπηρεσία για το καλό της…