…Υπάρχουν πλέον φωτεινοί σηματοδότες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία στον κόμβο Παλαιοχωρίου (διασταύρωση της παράκαμψης Αρναίας με την εθνική οδό). 
…Οι φωτεινοί σηματοδότες δεν εξασφαλίζουν ότι δε θα υπάρχουν άλλα τροχαία ατυχήματα… Το σηματικότερο είναι να αποκτήσουμε οδική παιδεία και να είμαστε προσεχτικοί οδηγοί…
Έγραψε ο Αργύρης Τσακνής στο ¨FB¨