Το θέμα της προσευχής έχει διχάσει και έχει δημιουργήσει προβληματισμούς με το τι ισχύει τελικά .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω αποσπάσματος από το πολύ τεκμηριωμένο άρθρο, φαίνεται ότι δεν ισχύει θέμα κατάργησης της προσευχής …

…Με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που μόλις σήμερα στάλθηκε στα σχολεία, το υπουργείο Παιδείας καταργεί την πρωινή προσευχή. Για την ακρίβεια έχει απαλείψει οποιαδήποτε αναφορά στην πρωινή προσευχή, όπως γινόταν πάντα κάθε έτος.

Πρόκειται για μία ενέργεια η οποία σίγουρα θα πυροδοτήσει περαιτέρω όξυνση στις σχέσεις Εκκλησίας-κυβέρνησης, αλλά και μία απόπειρα αποκοπής της ορθοδοξίας από τους πιστούς…

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2016-17 (Αρ. Πρωτ.: 139808/Δ1/31-8-16), στην οποία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ,ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ η φράση «ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ»:

«Β. Φοίτηση και Σχολική Ζωή

1…….Στις 8.10, μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνουν οι είσοδοι και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα ή τάξεις στον προκαθορισμένο χώρο και τα τμήματα ή τις τάξεις επιτηρούν οι διδάσκοντες σε αυτά την 1η διδακτική ώρα. Εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων ο Διευθυντής του σχολείου ή αναπληρωτής του ή μέλος του Συλλόγου Διδασκόντων προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης οι μαθητές κατά τμήματα και οργανωμένα κατευθύνονται στις αίθουσες τους συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η ώρα……»

ΠΕΡΣΙΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2015-16 (Αρ.Πρωτ.Φ.3/1105/141440/Δ1/10-09-2015), στην οποία ΥΠΑΡΧΕΙ η φράση «ΠΡΩΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ»:

27. Πρωινή Προσευχή -ανάρτηση σημαίας

Σύμφωνα με το ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α’)- άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ.10, εδαφ. δ, σας επισημαίνουμε ότι:
Α. Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών η προσευχή πραγματοποιείται στην αίθουσα κάθε τάξης. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν υποχρεωτικά στην πρωινή προσευχή και στον εκκλησιασμό και επιβλέπουν τα τμήματά τους. Οι ετερόδοξοι μαθητές παρευρίσκονται με το τμήμα που ανήκουν στο χώρο της συγκέντρωσης χωρίς να συμμετέχουν στην προσευχή, τηρώντας απόλυτη ησυχία, σεβόμενοι τους δασκάλους και τους συμμαθητές τους που προσεύχονται…

Η πρωινή προσευχή στα σχολεία είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με το ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄), άρθρο 13, παράγραφος 5, εδάφιο α, το οποίο δεν έχει καταργηθεί.

το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄) εδώ,

Το άρθρο παρουσιάζει απόσπασμα από την φετινή εγκύκλιο η οποία δεν αναφέρει πουθενά την λέξη προσευχή και απόσπασμα από την αντίστοιχη περυσινή η οποία την αναφέρει. Αυτό το γεγονός αρκεί για τους συντάκτες του άρθρου ώστε να βγει το συμπέρασμα ότι η πρωινή προσευχή καταργήθηκε…

Η αλήθεια είναι ότι όπως και η περυσινή εγκύκλιος έτσι και η φετινή αναφέρεται ξεκάθαρα στο ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ, το οποίο επιβάλει την πρωινή προσευχή στα σχολεία. Οπότε δεν υπάρχει καμία μα καμία αλλαγή στο θέμα της πρωινής προσευχής.

Το μόνο που άλλαξε στην φετινή εγκύκλιο είναι πως υπάρχει μόνο η αναφορά στο προεδρικό διάταγμα :

«Τέλος εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α και β και παρ. 10, εδαφ. δ»

Ενώ στην περυσινή εγκύκλιο είχαν αντιγράψει και το κείμενό του ΠΔ 201/98 (ΦΕΚ 161 τ. Α΄), άρθρο 13, παρ. 5, εδάφ. α.

φωτο3

Η πρωινή προσευχή στα σχολεία δεν έχει καταργηθεί με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου και όσα δημοσιεύματα ισχυρίζονται το αντίθετο, καταρρίπτονται.

με στοιχεία από ellinikahoaxes