Σήμαντρα: σήμερα θα γίνει γιορτή μεγάλη… με τους Κιζδερβενιώτες

    Οι Κιζδερβενιώτες θα χορέψουν νοσταλγικούς σκοπούς της γης της Καππαδοκίας …
    σε ένα ταξίδι στη γη της ψυχής…
    …τα Σήμαντρα αντιλαλούν… και τα βιολιά ηχούν γλέντια και θύμισες…