Με ανακοίνωση του ο Δήμος Πολυγύρου, ενημερώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με 8μηνες και 6μηνες συμβάσεις εργασίας για την κάλυψη κενών θέσεων στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις   2 Αυγούστου και θα λήξει  στις 11 Αυγούστου 2017.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά στο ΚΕΠ του Δήμου Πολυγύρου.