Εδώ που ενώνονται οι δυο ωκεανοί συμβαίνει ένα παράξενο φυσικό φαινόμενο… σαν οι υδάτινοι όγκοι να είναι διαφορετικοί… σαν ο ένας λάδι και ο άλλος νερό… οι επιστήμονες βέβαια λένε ότι  υπάρχουν πολλές ερμηνείες για αυτή τη συγχώνευση, την οποία πολλοί ονομάζουν «το σημείο όπου ενώνονται δύο ωκεανοί» -ο Ειρηνικός και ο Ατλαντικός- ενώ την περιοχή χαρακτηρίζουν πολύ έντονα θαλάσσια ρεύματα.
Αυτή η συγχώνευση των ωκεανών ή τα «σύνορα των ωκεανών» είναι το πιο ασυνήθιστο πράγμα που μπορεί να δει κανείς σε μια κρουαζιέρα στην Αλάσκα. Αυτά τα δυο σώματα νερού συγχωνεύονται στην μέση του κόλπου της Αλάσκα σχηματίζοντας μια γραμμή από αφρούς.
Πολλοί αναφέρουν ότι μοιάζει με ένα φαινόμενο Halocline, το οποίο είναι μια υποχώρηση που προκαλείται από την ισχυρή, κάθετη κλίση της αλατότητας σε ένα σώμα νερού.
Ωστόσο, αρκετοί αναφέρουν ότι το Halocline είναι περισσότερο ένα οριζόντιο φαινόμενο, ενώ αυτό είναι περισσότερο προσανατολισμένο κάθετα.
Στην πραγματικότητα αυτό που βλέπετε είναι αποτέλεσμα του λιωσίματος των πάγων που αποτελούνται από γλυκό νερό και του υψηλότερου ποσοστού αλατιού που έχει ο ωκεανός.
Αυτό κάνει τα δύο σώματα νερού να έχουν διαφορετική πυκνότητα και ως εκ τούτου καθιστά πιο δύσκολη την ανάμειξη τους. Μετά από αρκετό χρόνο όμως, αναμειγνύονται.
Ότι και να είναι πάντως, η συγχώνευση των ωκεανών είναι σίγουρα μια καταπληκτική εκδήλωση της φύσης.
Στοιχεία: Mundo misterioso