Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής θεωρεί επιβεβλημένη την ανάκληση ή τροποποίηση της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη θέση «Άμπελος-Πόρτο Κουφό» στην χερσόνησο της Σιθωνίας.
Ειδικότερα με επιστολή της η Διοίκηση του Επιμελητηρίου παραθέτοντας μια σειρά από επιχειρήματα διατυπώνει έντονες ανησυχίες και προβληματισμούς, για το αν  η απόφαση ελήφθη χωρίς να προηγηθεί η απαραίτητη ενημέρωση στους επαγγελματίες, ενώ εκφράζει φόβους για την τουριστική ανάπτυξη του Πόρτο Κουφό.
Αναλυτικά η επιστολή
Με την υπ’αριθμ. 90 / 21 – 4 – 2017 Απόφαση του , το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά για την εγκατάσταση ιχθυογεννητικού σταθμού στην τουριστικά αναπτυγμένη και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχή του Πόρτο Κουφό.
Η εγκατάσταση του ιχθυογεννητικού σταθμού εντάσσεται στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συντάχθηκε για την δημιουργία Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στη Χαλκιδική.
Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της 19ης Ιουλίου 2017 ασχολήθηκε με το θέμα, μετά από αίτημα επιχειρηματιών και κατοίκων της περιοχής και αφού διαπίστωσε ότι :
1. Η Απόφαση ελήφθη με απόλυτη έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρηματιών της περιοχής, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία που θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση (επί ποινή ακυρότητας της πράξης) πριν την λήψη Απόφασης για επενδυτικά έργα, την ενημέρωση και διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό.
2. Τυχαία ενημερώθηκαν οι επιχειρηματίες της περιοχής για την ΣΜΠΕ Π.Ο.Α.Υ. Χαλκιδικής και μόλις αντελήφθησαν την αναμενόμενη οικονομική τους καταστροφή με την σχεδιαζόμενη επένδυση, ανέθεσαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στον Καθηγητή Βιολογίας και Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών κ. Χιντήρογλου την αξιολόγηση της ΣΜΠΕ Π.Ο.Α.Υ. Χαλικιδικής.
Η αξιολόγηση, καταδεικνύει:
α) την εξαιρετικής σπουδαιότητας βιοποικιλότητα του Πόρτο Κουφό που περιλαμβάνει περισσότερα από ογδόντα επτά (87) σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη, από την Διεθνή, Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία,
β) τις ιδιαιτερότητες του Πόρτο Κουφό (γνωστός ως «Κωφός Λιμήν» από την εποχή του Θουκυδίδη διότι δεν έχει κυματισμό και συνεπώς ρεύματα ανανέωσης των υδάτων του),
γ) την παντελή έλλειψη στοιχείων και επιστημονικής τεκμηρίωσης της μελέτης ΣΜΠΕ Π.Ο.Α.Υ. για την περιοχή Πόρτο Κουφό και τις ελλείψεις και σφάλματα για την περιοχή της Αμπέλου.
3. Η τουριστική ανάπτυξη και η οικονομική ευμάρεια του Πόρτο Κουφό είναι αποτέλεσμα των μακρόχρονων, επίπονων προσπαθειών των μελών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής και λοιπών επιχειρηματιών της περιοχής, που επένδυσαν στην περιοχή και ανέδειξαν τον υψίστου κάλους κόλπο με τα διαυγή νερά, σε παγκόσμιο πόλο έλξης καταδυτικού τουρισμού, περιπατητικού τουρισμού, θρησκευτικού τουρισμού (τουρίστες επισκέπτες στο πλαίσιο του προγράμματος «οι δρόμοι του Αποστόλου Παύλου») και πρόσφατα αναρριχητικού τουρισμού.
4. Τονίζεται ότι το ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό (ΚΥΑ 24208/2009, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 67659/2013, αρθ. 8 παρ.Δ), αναφέρει την ασυμβατότητα μεταξύ τουρισμού και υδατοκαλλιεργειών: «η χωροθέτηση νέων μονάδων υδατοκαλλιεργειών πρέπει να αποφεύγεται σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού..».
5. Την αρνητική θέση του αρμόδιου και άμεσα ενδιαφερόμενου Δήμου Σιθωνίας, που στηρίζει πλήρως τις θέσεις των επιχειρηματιών και κατοίκων της περιοχής.
6. Το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής είναι υπέρ της υγιούς επιχειρηματικότητας αρκεί η κάθε μορφής επιχειρηματικότητα , να μην είναι ανταγωνιστική και ασύμβατη , με τις ήδη υπάρχουσες και ασκούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως συμβαίνει στην συγκεκριμένη περίπτωση στην περιοχή του Πόρτο Κουφό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
1) Να προστατεύσετε τον αμιγή τουριστικό χαρακτήρα υψηλών προδιαγραφών του Πόρτο Κουφό και να μην περιληφθεί η περιοχή Πόρτο Κουφό στην ΣΜΠΕ Π.Ο.Α.Υ. Χαλκιδικής.
Υπενθυμίζεται ότι προϋπόθεση για εκταμίευση Κοινοτικών κονδυλίων για αναπτυξιακές δράσεις, όπως η ιχθυοκαλλιέργεια, αποτελεί ο σεβασμός της ισχύουσας Ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ήτοι στην συγκεκριμένη περίπτωση η δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και η προστασία της βιοποικιλότητας σύμφωνα με τις Οδηγίες 79/409/ΕΚ λαό 92/43/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2) Ο τουριστικός τομέας χρειάζεται την πλήρη στήριξη της πολιτείας, ιδιαίτερα στις μέρες μας με τα έντονα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και δεν πρέπει να προωθούνται σχεδιασμοί με ασύμβατες δράσεις για την περιοχή Πόρτο Κουφό, σε βάρος της βιώσιμης ανάπτυξης και της διατήρησης των σπάνιων φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων της περιοχής.
3) Θεωρούμε επιβεβλημένη την ανάκληση ή τροποποίηση της Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ώστε να εξαιρεθεί η περιοχή Πόρτο Κουφό από την σχεδιαζόμενη ιχθυοκαλλιεργητική επένδυση.