Η  Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αναδεικνύεται σε προτεραιότητα για το υπουργείο Τουρισμού, στο πλαίσιο αυτό ο γενικός γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Γιώργος Τζιάλλας, συμμετείχε με ομάδα στελεχών, σε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιέννη, για την ανταλλαγή ενημέρωσης και τεχνογνωσίας στις πρακτικές που ακολουθούν η Ελλάδα και η Αυστρία για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.
Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων SRSS. 
Ας δούμε όμως ποιος είναι ο ορισμός της Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης…
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η βιωσιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης εξαρτάται κυρίως από την ικανοποίηση των τρεχουσών αναγκών τουριστών και τόπων προορισμού, με ταυτόχρονη προστασία και διεύρυνση των ευκαιριών για το μέλλον. 
Ζητούμενο, δηλαδή, είναι η τουριστική ανάπτυξη σε αρμονία με το τοπικό περιβάλλον, τις τοπικές αξίες, την τοπική κοινωνία και την τοπική κουλτούρα, κάτι που υπαγορεύει την όσο το δυνατό μεγαλύτερη εμπλοκή του συνόλου της τοπικής κοινωνίας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι σημαντική η αποδοχή και εφαρμογή αυτών των αξιών και από τους επισκέπτες.
Οι παραπάνω προσεγγίσεις οδηγούν στην αποσύνδεση της έννοια της βιωσιμότητας με τον τύπο του τουρισμού, μαζικό, ειδικό, εναλλακτικό (Bonarou & Dermetzopoulos, 2014) και εστιάζουν στον τρόπο που τοπική κοινωνία και τουρίστες, αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη εντός των φυσικών και κοινωνικών ορίων, με ελαχιστοποίηση των συνεπειών στο περιβάλλον. Όσο περισσότεροι και περισσότερο εμπλέκονται σε αυτό, τόσο περισσότερα βιώσιμο χαρακτήρα θα έχει η τουριστική ανάπτυξη.
Συνεπώς, η αναζήτηση ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου, δεν πρέπει να εστιάζει στο είδος και στο περιεχόμενο του τουριστικού προϊόντος, αλλά στο πώς αντιμετωπίζει η ίδια η τοπική κοινωνία το τουριστικό προϊόν, το πώς εμπλέκεται σε αυτό, το πώς αλληλεπιδρά με αυτό. 
Ίσως το ουσιαστικότερο βήμα για την επίτευξη της πολυπόθητης «βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης» να περνά από εμάς, την τοπική κοινωνία και όχι από τους επισκέπτες του τόπου μας. 
Εμείς είμαστε το κλειδί για να αναπτύξουμε τον τόπο μας με σεβασμό στις ανοχές και αντοχές του. 
Και για να επανέλθουμε στο θέμα που των επαφών που είχε στην Αυστρία   ο κ. Τζιάλλας, συναντήθηκε με την Δρ.  Angelika Liedler-Janoschik (Αντζέλικα Λίντλερ-Γιανόσικ), διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων Τουρισμού του Αυστριακού Υπουργείου Επιστημών, Έρευνας και Οικονομίας, την οποία ενημέρωσε για την υλοποιούμενη εθνική τουριστική πολιτική στην Ελλάδα και τους στρατηγικούς στόχους ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.
Την ίδια στιγμή ο κ. Τζιάλλας είχε συνάντηση με την  Δρ. Petra Stolba (Πέτρα Στόλμπα), CEO του Αυστριακού Οργανισμού Τουρισμού, όπου και εξετάστηκαν θέματα στρατηγικής και ενημέρωσης σχετικά με τις υλοποιούμενες δράσεις των εθνικών Οργανισμών Τουρισμού των δύο χωρών. Με τον   Δρ. Christian Vanik, εκπρόσωπο το τομέα Τουρισμού του Αυστριακού Επιμελητηρίου Εμπορίου, ο κ. Τζιάλλας ενημερώθηκε για τη συνεισφορά του Αυστριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην διαμόρφωση της τουριστικής εκπαίδευσης. 
Παράλληλα, τονίζεται ότι τα γενικότερα θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εξετάστηκαν στη συνάντηση του κ. Τζιάλλα με τον Δρ. Karl Wober, Πρόεδρο του Πανεπιστημίου Modul της Βιέννης.
Τέλος στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης, ο κ. Τζιάλλας και τα στελέχη του υπουργείου επισκέφθηκαν την Κοιλάδα Wachau, Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, όπου ενημερώθηκαν για τις ενέργειες προώθησης και προβολής της ως πρότυπο ενδογενούς και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
Με στοιχεία :ΑΠΕ-ΜΠΕ