Ο Δήμος Ν. Προποντίδας εδώ και δύο χρόνια προβαίνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ιδρυθεί Σχολείο 2ης Ευκαιρίας στο Δήμο μας.
Ήδη με τις σχετικές αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας έχει λάβει απόφαση για να προχωρήσει στην  ίδρυση Σχολείου 2ης Ευκαιρίας στο Δήμο μας.
Ο Δήμος, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μαθητών που εγκαταλείπουν τη μέση εκπαίδευση, είτε για λόγους επιβίωσης, είτε για λόγους μαθησιακής δυσκολίας στο στάδιο του Γυμνασίου και κυρίως μετέπειτα σε επίπεδο Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, επανερχεται στην επικαιροποίηση της πρότασης του Δήμου Ν. Προποντίδας για ίδρυση Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Ν. Προποντίδας, γιατί τα σχολεία αυτά παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης τίτλου απολυτηρίου Γυμνασίου, που αποτελεί απαραίτητη ελάχιστη προϋπόθεση για την εύρεση εργασίας σήμερα.  
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο), να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου (Νόμος 2525/97). Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Το πρόγραμμα των ΣΔΕ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2000 με τη λειτουργία του πρώτου ΣΔΕ στο Περιστέρι, και στηρίχτηκε σε τρεις βασικές αρχές:
• ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους
• υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες
• εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν.
Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων των ΣΔΕ συνεχίζει στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Γενικό Λύκειο) και μερικοί έχουν προχωρήσει στο Πανεπιστήμιο. Η εμπειρία τους από τη συνέχιση των σπουδών τους στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και οι επιδόσεις τους μαρτυρούν ότι αυτό που κέρδισαν στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι έχουν μάθει πώς να μαθαίνουν.
Γι’ αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου μας, αλλά και οι κάτοικοι του Νομού μας, οι οποίοι δεν έχουν απολυτήριο υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή απολυτήριο Γυμνασίου και οι οποίοι επιθυμούν να φοιτήσουν σε Σχολείο 2ης Ευκαιρίας στο εγγύς μέλλον, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου μας, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email), στην οποία να δηλώνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο και, εάν υπάρχει, email).

Πληροφορίες: Μυλωνοπούλου Ζωή
Τηλ.: 2373350208
FAX: 2373350257