Από το Κουρί της  Μικράς Ασίας στα 1918 


στην φωτογραφία μια παρέα φίλων ο Θεοδωράκης Ζαμπέτογλου με άλλους Κουριώτες…


αρχείο Στέλιου Ελαιοδωρου