Δήμος Πολυγύρου: 17 θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

    Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοίνωσε πρόθεση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανακοίνωσε ο Δήμος Πολυγύρου.
    Πρόκειται για 8μηνες και 6μηνες συμβάσεις εργασίας στην Υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Πολυγύρου. 
    Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 2 Αυγούστου και λήγει στις 11 Αυγούστου 2017.
    Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά στο ΚΕΠ του Δήμου Πολυγύρου.