Εικόνα της μέρας…Εδώ Ζωγράφου…ένα μήνυμα συγκεκαλυμμένο για όλους

  Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στη Μ. Βρετανία εμφανίστηκε
   η νόσος των τρελών αγελάδων…
  πανικός…
  για πλάσματα του θεού, 
  που ο «Επικυρίαρχος» άνθρωπος για  «ίδιον όφελος»… 
  βιάζοντας  την φύση τους… 
  έγινε γεννήτορας μιας εκφυλιστικής καταστροφής  
  που σαν θεία δική καταλήγει, όπως πάντα, στο τέλος σε ένα αποδέκτη …
  τον γεννήτορα…
  …Αυτά για εκεί 
  εδώ…
   στον τόπο μας ακόμη συναντάμε ευτυχώς … 
  …την καλή μας αγελάδα που βόσκει κάτω στην λιακάδα …
  …οι αγελάδες μας είναι ελεύθερες και ελευθέρας βοσκής…
  σε μια εικόνα ηρεμίας από την καθημερινότητα του τόπου μας …
  και μάλιστα είναι σαν να μας στέλνουν ένα μήνυμα με χαμόγελο…
  φίλε …
  ότι και να κάνεις τρέξεις δεν τρέξεις… 
  η ζωή συνεχίζεται 
  και 
  ότι είναι να γίνει γίνεται…
  καλή μας ημέρα