Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στη Μ. Βρετανία εμφανίστηκε
 η νόσος των τρελών αγελάδων…
πανικός…
για πλάσματα του θεού, 
που ο «Επικυρίαρχος» άνθρωπος για  «ίδιον όφελος»… 
βιάζοντας  την φύση τους… 
έγινε γεννήτορας μιας εκφυλιστικής καταστροφής  
που σαν θεία δική καταλήγει, όπως πάντα, στο τέλος σε ένα αποδέκτη …
τον γεννήτορα…
…Αυτά για εκεί 
εδώ…
 στον τόπο μας ακόμη συναντάμε ευτυχώς … 
…την καλή μας αγελάδα που βόσκει κάτω στην λιακάδα …
…οι αγελάδες μας είναι ελεύθερες και ελευθέρας βοσκής…
σε μια εικόνα ηρεμίας από την καθημερινότητα του τόπου μας …
και μάλιστα είναι σαν να μας στέλνουν ένα μήνυμα με χαμόγελο…
φίλε …
ότι και να κάνεις τρέξεις δεν τρέξεις… 
η ζωή συνεχίζεται 
και 
ότι είναι να γίνει γίνεται…
καλή μας ημέρα