από την αρχειακή συλλογή του Στέλιου Ελαιοδώρου

…Θύμισες και πραγματικότητες  μιας άλλης εποχής…Το ”σάλι”…

.…Ως το 1967 η είσοδος στην Κασσάνδρα γινόταν με το «σάλι» … ένα μεταλλικό πλωτήρα ο οποίος σερνόταν, από τη μια ακτή στην άλλη με συρματόσχοινα. 

Γύρω στο 1970 κατασκευάστηκε η πρώτη μεγάλη γέφυρα που έλυσε το συγκοινωνιακό πρόβλημα της Κασσάνδρας…