Από τη συλλογή του Στέλιου Ελαιοδώρου… Το ”σάλι”

    από την αρχειακή συλλογή του Στέλιου Ελαιοδώρου

    …Θύμισες και πραγματικότητες  μιας άλλης εποχής…Το ”σάλι”…

    .…Ως το 1967 η είσοδος στην Κασσάνδρα γινόταν με το «σάλι» … ένα μεταλλικό πλωτήρα ο οποίος σερνόταν, από τη μια ακτή στην άλλη με συρματόσχοινα. 

    Γύρω στο 1970 κατασκευάστηκε η πρώτη μεγάλη γέφυρα που έλυσε το συγκοινωνιακό πρόβλημα της Κασσάνδρας…