Από τον Δήμο Κασσάνδρας ανακοινώθηκε ότι λόγω της υπερκατανάλωσης του νερού και  όχι λόγω βλαβών, σε συνδυασμό με τον καύσωνα και την ταυτόχρονη πτώση της στάθμης σε μεγάλο βαθμό των γεωτρήσεων του Δήμου Κασσάνδρας, δημιουργείτε  αδυναμία συνεχούς υδροδότησης σε πολλούς οικισμούς του Δήμου.
Για αυτό ο Δήμος  καλεί τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους  διαμένοντες παραθεριστές,  να κάνουν χρήση του νερού αποκλειστικά και μόνο για ύδρευση και προσωπική υγιεινή και όχι για πότισμα κήπων, γκαζόν, πλύσιμο δρόμων, αυτοκινήτων, προκειμένου να εξυπηρετούνται όλοι οι καταναλωτές.