Η κήποι και τα γεννήματα… εδώ στην Νότια Καλαμαριά της Χαλκιδικής…
Η ονομασία “Καλαμαριά” πιθανότητα προήλθε από παράφραση του όρου 
“Καλή μεριά” – ωραία μέρη, ωραίοι τόποι… 
Η άποψη αυτή ενισχύεται από το ότι σε πολλές αναφορές η Καλαμαριά περιγράφεται 
ως ο τόπος με την πλούσια βλάστηση, τους εύφορους αγρούς, 
την αφθονία καρπών, αμπελώνων και λουλουδιών… 
κάτι που βλέπουμε και ζούμε μέχρι σήμερα…