Εικόνα της ημέρας: κήποι και γεννήματα…εδώ στην Νότια Καλαμαριά της Χαλκιδικής…

  Η κήποι και τα γεννήματα… εδώ στην Νότια Καλαμαριά της Χαλκιδικής…
  Η ονομασία “Καλαμαριά” πιθανότητα προήλθε από παράφραση του όρου 
  “Καλή μεριά” – ωραία μέρη, ωραίοι τόποι… 
  Η άποψη αυτή ενισχύεται από το ότι σε πολλές αναφορές η Καλαμαριά περιγράφεται 
  ως ο τόπος με την πλούσια βλάστηση, τους εύφορους αγρούς, 
  την αφθονία καρπών, αμπελώνων και λουλουδιών… 
  κάτι που βλέπουμε και ζούμε μέχρι σήμερα…