Έκθεση φωτογραφίας Προσφυγικού Ελληνισμού από το αντίστοιχο Μουσείο στη Θεσσαλονίκη , υπό τις επεξηγήσεις του Διευθυντή του Μουσείου κ. Νίγδελη Κωνσταντίνου
Μια Έκθεση φωτογραφίας για τον Προσφυγικό Ελληνισμό από το αντίστοιχο Μουσείο στη Θεσσαλονίκη .
Μνήμες από 2.168 “νησιδες” ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού , της Καθ’ ημάς Ανατολής, μετά την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών το 1922.
Μια πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταμόρφωση με την επιμέλεια και  τις επεξηγήσεις του Διευθυντή του Μουσείου κ. Νίγδελη Κωνσταντίνου.
Φωτογραφικό Υλικό: του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταμόρφωση