…Γεια σου γεροπλάτανε, να σ’ ανέβω κράτα με
τους ανθρώπους να πλανεύω, στο θεό να γειτονεύω…

…Ο Γεροπλάτανος του Κόσμου, της Ευρώπης, της Μακεδονίας και της Χαλκιδικής στην καρδιά του Χολομώντα, ή Υψίζωνος …

Στο μεσοχώρι του χωριού…

στέκει αγέρωχο το υπεραιωνόβιο πλατάνι (Platanus orientalis),

που έχει ύψος 20μ. και περίμετρο 15 μ…

και στις ρίζες του κρατά το αμίλητο νερό της ιστορίας του τόπου…

…ένα προστατευόμενο μνημείο της φύσης (1976) …

το μόνο στον κόσμο που μνημονεύεται σε Απολυτίκιο της εκκλησίας…

το μόνο που αγιογραφείται…

…ήταν και τότες εκεί τον Απρίλη του 1854…

είδε την επανάσταση τον καπετάν-Τσάμη Καρατάσου…

είδε τον πόνο…

τότες που καψαν τις 7 Παρθένες κόρες στα ριζά του…

Απολυτίκιον των Παρθενομαρτύρων…
Νεομάρτυρες Κόραι Χριστού της πίστεως, Γεροπλατάνου Παρθένοι υπέρ Χριστού του Θεού αι καυθείσαι εν τω μύλω και αγνότητος άρτι οφθείσαι καλλοναί, δυσωπείτε εκτενώς, Νεανίδες εξ, Νυμφίον υμών ουράνιον πέμψαι υμάς τιμώσι μέγα έλεος.

Οι Άγιες 6 Παρθενομάρτυρες του Γεροπλατάνου Χαλκιδικής (Μνήμη Α΄ Κυριακή εκάστου Μαΐου)