Ο Φωτεινός, ο Φώτιος, ο Φώτης, ο Φώτις…

Αν και οι περισσότεροι γιορτάζουν συνήθως στις 6 Ιανουαρίου…

Εμείς ας τους δώσουμε ευχές και σήμερα… που το εορτολόγιο λέει ότι γιορτάζουν…

…Οι Φωτεινοί του Καλοκαιριού…

Χρόνια Πολλά σε όποιον γιορτάζει, να είναι γερός και όλα στο καλύτερο…