Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με τον σύλλογο Π.Ε.Τ.Α.Σ. διοργανώνουν στις 20 Αυγούστου ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30 κολυμβητικούς αγώνες στον Κόλπο Σίβηρης Χαλκιδικής

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες έχουν κολυμβητές και κολυμβήτριες Έλληνες και αλλοδαποί που έχουν συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας τους και βρίσκονται σε άρτια φυσική και ψυχική κατάσταση αρκεί να συμπληρώσουν και να υπογράψουν το απαραίτητο έντυπο αίτησης συμμετοχής –υπεύθυνη δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Θα διεξαχθούν αγώνες 400m (παιδικό), 1.500m και 3.000m.

Παιδιά έως 18 ετών χρειάζονται ενυπόγραφη άδεια από τον κηδεμόνα τους

Για να λάβετε συμμετοχή, θα πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση, 1 ώρα πριν την έναρξη των αγώνων.