Ξεκίνησε η κίνηση προς Σιθωνία…

αν και νωρίς…

το φανάρι της Νικήτης καλά κρατεί…