Το 1990 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ,  αποφάσισε  να ανακηρύξει την 12η Αυγούστου κάθε χρόνου ως Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, επικεντρωμένη στα προβλήματα των νέων ανθρώπων όλου του πλανήτη.

Με αφορμή την σημερινή παγκόσμια ημέρα πρέπει ο καθένας μας να σκεφτεί ουσιαστικά πως θα δράσει μέσα στην κοινωνία.

Αυτά είναι μερικά από τα δικαιώματα των νέων σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

-να προσφωνούνται με το πρέπον όνομα και να εκφράζουν ελεύθερα τη δική τους ταυτότητα,
-να έχουν επίσημο καθεστώς και να σχηματίζουν τις δικές τους αντιπροσωπευτικές οργανώσεις,
-να διατηρούν μέσα στις περιοχές που ζουν παραδοσιακή οικονομική δομή και τρόπο ζωής. αυτό δεν πρέπει με κανένα τρόπο να επηρεάζει το δικαίωμα συμμετοχής τους, ελεύθερα πάνω σε ίση βάση στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας,
-να διατηρούν και να χρησιμοποιούν τη δική τους γλώσσα, όπου είναι δυνατό, στη διοίκηση και εκπαίδευση,
-να απολαμβάνουν ελευθερία θρησκείας ή πίστης,
-να έχουν πρόσβαση σε γη και φυσικές πηγές, ιδιαίτερα υπό το φως της θεμελιώδους σπουδαιότητας των δικαιωμάτων για γη και φυσικές πηγές στις επιδιώξεις και παραδόσεις τους και
-να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα.

Πηγή : Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς