Πολύγυρος: Πανηγύρι της Παναγίας, 3ημερος εορτασμός 13-14 και 15 Αυγούστου…