…Εργαζόμενος Αλβανός μάλωσε με Ιταλό μαγαζάτορα πιτσαρίας στην πλατεία του χωριού…

ήρθαν στα χέρια και…

Πολύ ξύλο…!

…μέσα σε όλα ο Ιταλός έβγαλε και μαχαίρι…

αλλά ευτυχώς τον σταμάτησαν…

Ήρθε και τους μάζεψε η αστυνομία…

Τα υπόλοιπα θα τα βρουν στο αυτόφωρο…