…στην μεταφυσική φυσιοκρατία των George Santayana και John Dewey η τέχνη χωρίς να είναι ηθικολογική έχει μία θρησκευτική ποιότητα, μία ηθική αξία καθώς προάγει την επικοινωνία και συνιστά μία μείζονα εξανθρωπιστική δύναμη…

…Και έγραψε ο ποιητής…

Ήταν ένα μεγάλο θαύμα
Ακούστηκες καθαρά
στα βήματά μου
Ήσουν ορατός
στην αναπνοή μου…

…Μία σχεδόν μυστικιστική κατάφαση στην ένωση των διεστώτων… υποκειμένου και αντικειμένου, εγώ και εσύ, ιστορίας και αιωνιότητας…, Θεού και ανθρώπου…