Στην ιχθυόσκαλα Νέας Μηχανιώνας, κατά τη διενέργεια ελέγχων από στελέχη του Α’ Λιμενικού Τμήματος Ν.Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης,  εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πεντακόσια σαράντα δύο κιλά (542kg) αλιεύματα και δεκατέσσερα (14) ιχθυοκιβώτια συνολικού βάρους 98kg ιχθύες του είδους του “SCOMBER SCOMBRUS” (ΣΚΟΥΜΠΡΙ), μικρού μεγέθους, διαστάσεων 12-14 εκατοστών, κάτω του επιτρεπόμενου μεγέθους των 18 εκατοστών.

Επίσης κατά την διάρκεια του ίδιου έλεγχου εκτός από τα ψάρια του, είδους του “SCOMBER SCOMBRUS” (ΣΚΟΥΜΠΡΙ), που το μέγεθος τους ήταν πολύ μικρό για να αλιευτούν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν για τον ίδιο λόγο τριακόσια εξήντα κιλά (360kg) ιχθύες του είδους “TRACHURUS SPP” (ΣΑΦΡΙΔΙ), μικρού μεγέθους, διαστάσεων 10-12 εκατοστών, κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 15 εκατοστών.
Από την οικεία Λιμενική Αρχή, βεβαιώθηκαν δύο αγορανομικές και μία αλιευτική παράβαση, ενώ τα κατασχεθέντα αλιεύματα φυλάσσονται σε ψυκτικό θάλαμο προκειμένου να διατεθούν σε ευαγή ιδρύματα.