εδώ στο λαιμό της χερσονήσου της Κασσάνδρας…

στις Πόρτες ή Ποτίδαια…

βρίσκεται  ο πύργος του Θερμαϊκού, ένας από τους δύο πύργους που διασώζονται μέσα στο νερό…απ΄τη μεριά της θάλασσας της Σαλονίκης…

Διασώζονται οι 18 από τους προϋπάρχοντες 21 πύργους του…

Πάνω από 18 αιώνες ιστορίας εγγράφονται σε μία πέτρινη διαδρομή 1.200 μ., διάστικτη από 18 πύργους, ανάμεσα σε δύο θάλασσες, τον Τορωναίο και το Θερμαϊκό κόλπο…

Το διατείχισμα της Κασσανδρείας αποτελεί το σημαντικότερο οχυρωματικό έργο στη Χαλκιδική.

Εντάσσεται στα μεγάλα έργα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού (6ος αιώνας μ.Χ.), όπως αναφέρει ο ιστορικός Προκόπιος, σε κάποια τμήματα όμως διασώζεται και μία πρωιμότερη φάση του, η οποία χρονολογείται στον 3ο αιώνα μ.Χ.